1

Học bổng Phổ thông trung học của trường Bradford College (Adelaide University)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Dự bị Đại học

- Giá trị học bổng: 25% học phí

- Số lượng: 10 SVVN

- Khóa học: T7/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh lớp 11, 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT (ĐTB >= 8.0)

Đóng