Học bổng phát triển Australia (ADS) niên khóa 2011

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 18/06/2009. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 534

Chương trình học bổng phát triển Australia (ADS) được tài trợ bởi Chính phủ Australia với mục đích tăng cường chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Có 175 suất học bổng toàn phần sau đại học sẽ được trao cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn cho niên khóa 2011.

Ứng viên cho học bổng phát triển Australia phải chứng tỏ khả năng đóng góp từ khóa học dự kiến tới những lĩnh vực then chốt trong Chương trình Hợp tác Phát triển của Australia tại Việt Nam và tới những ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Việt Nam. Các lĩnh vực then chốt bao gồm: Hội nhập kinh tế; Giảm đói nghèo cho các dân tộc thiểu số; Giảm nhẹ thiên tai trong đó có: Biến đổi khí hậu, Nước sạch và vệ sinh môi trường; Y tế; Phương pháp giảng dạy và khả năng nghiên cứu trong trường đại học và Chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL).

Ứng viên phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam, ở độ tuổi từ 40 trở xuống vào thời điểm nộp đơn và phải đã hoàn thành xong bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ. Các ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được đào tạo tập trung về tiếng Anh tại Việt Nam trong năm 2010 để đạt được số điểm IELTS theo yêu cầu của các trường đại học Australia. Ứng viên được cấp học bổng ADS sẽ bắt đầu khóa học của mình trong niên khóa 2011.

Chương trình khuyến khích ứng viên từ tất cả các tỉnh, thành phố, tổ chức dân sự, cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân nộp đơn xin dự tuyển.

Bộ hồ sơ xin học bổng và thông tin thêm về điều kiện xét tuyển, tiêu chí và quy trình tuyển chọn, ngành học thích hợp có trên trang web của Chương trình ADS tại Việt Nam: http://www.ads.edu.vn

Hạn cuối cùng nhận đơn dự tuyển là Thứ Sáu, 17 tháng 7 năm 2009.

Để biết thêm thông tin có thể liên lạc với đường dây nóng của Chương trình ADS (trong quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển): (04) 37623707

Thời gian: 08.30 – 16.30, thứ Hai đến thứ Sáu từ ngày 15/06/2009 đến 17/07/2009

     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.