1

Học bổng Ontario International College – Canada

Gửi Email bài này

International Scholarship for Excellence

Tất cả sinh viên mới sẽ được xem xét cho học bổng này khi gửi hồ sơ xin trường. Gửi học bạ, bảng điểm của 3 năm học gần nhất.

Điều kiện: đăng ký ít nhất 1 năm ( 2 học kỳ) khóa chính tại Ontario International College và có DTB từ 85% trở lên

Giá trị học bổng toàn phần: CAD$4,000

Giá trị học bổng bán phần: CAD$2,000 hoặc CAD$1,000

Số lượng học bổng có hạn.

Kết quả học bổng sẽ được thông báo vào tháng 10/ 11/ 12, 2/ 3/ 4, 6/ 7/ 8

Ngoài ra, du học sinh khi đã học tại OIC, bạn vẫn có thể nhận được học bổng. Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất, với DTB từ 85% trở lên, tùy thuộc vào quỹ học bổng của trường.

Liên lạc DU HỌC SET để được tư vấn và làm thủ tục du học hoàn toàn miễn phí

Đóng