1

Học bổng nghiên cứu sau đại học 2013 – Deakin

Gửi Email bài này

Đơn xin học bổng khóa Postgraduate Research (DUPRS) 2013 phải được nộp trước ngày 31/07/2012.
Kết quả sẽ được gửi qua email vào tháng 09/2012.


Chỉ những đơn xin học bổng đầy đủ thông tin và giấy tờ mới được xem xét, bao gồm cả referee reports trước ngày hết hạn nêu trên:
»» an application form with all sections completed
»» a CV/resume
»» transcripts including grading scheme
»» research proposal
»» two referee reports
»» evidence of English language proficiency*

»» research experience and publications (if any).
Những sinh viên hiện đang học tại Úc: do bạn phải chờ kết quả học tập vào ngày 31/7/2012, Deakin sẽ xem xét và thông báo trực tiếp đến sinh viên vào khoảng trung tuần tháng 12/2012 kèm với hướng dẫn cách nộp kết quả và những yêu cầu khác.

*Chứng minh khả năng ngoại ngữ: đối với khoa Kinh doanh và Luật, Nhân học và giáo dục, sinh viên phải đạt yêu cầu về anh ngữ trước thời điểm nộp đơn:

Khoa IELTS TOEFL
Arts and Education 7 (no band <7) IBT 100 (writing 24) or better
Business and Law 7 (no band <6.5) IBT 100 (writing 24) or better


Để biết thêm chi tiết, xin xem tại www.deakin.edu.au/future-students/research/scholarships/apa-dupr-scholarship-information.php. hoặc liên lạc chúng tôi để được làm thủ tục du học hoàn toàn miễn phí.

Đóng