1

Học bổng Navitas tại Curtin Singapore

Gửi Email bài này

Học bổng bán phần

Học bổng được cấp dựa vào thành tích học tập của sinh viên. Học bổng dành cho sinh viên đang học khóa cuối cùng. Liên lạc văn phòng Curtin Singapore admissions office để được hướng dẫn đăng ký.

Số lượng giới hạn.

Navitas Family Bursary
Học bổng dành cho sinh viên có người thân trong gia đình (anh, chị, em, ba, mẹ, con, con nuôi) đang hoặc đã từng học tại bất kỳ trung tâm Navitas nào trên thế giới. Học bổng áp dụng cho người thân thứ hai trở đi học tại trung tâm Navitas. Học bổng trị giá 10% học phí của 2 học kỳ đầu tiên của 1 chương trình (certificate IV, foundation, diploma, bachelor degree hoặc master degree) and is credited to the eligible student’s tuition fee account.

Học bổng này không dành cho sinh viên học tại các campus sau: ACBT, AIBT, AUSI, MIBT Indonesia and IBT Knowledge.

Đóng