1

Học bổng du học Mỹ 50% từ hệ thống trường Navitas 2012

Gửi Email bài này

Học bổng trị giá 50%, 25% và 10% học phí dành cho khóa học tháng 5/2012 và tháng 9/2012 tại một trong các cơ sở của Navitas tại Mỹ.

Ứng cử viên hội đủ điều kiện đầu vào của trường sẽ được tự động xem xét học bổng.

Liên lạc chúng tôi để đăng ký học bổng.

Đóng