Học bổng du học Mỹ 50% từ hệ thống trường Navitas 2012

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 16/02/2012. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 4874

Học bổng trị giá 50%, 25% và 10% học phí dành cho khóa học tháng 5/2012 và tháng 9/2012 tại một trong các cơ sở của Navitas tại Mỹ.

Ứng cử viên hội đủ điều kiện đầu vào của trường sẽ được tự động xem xét học bổng.

Liên lạc chúng tôi để đăng ký học bổng.    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.