1

Học bổng mới cho chương trình English của University of Wollongong

Gửi Email bài này

  • Thời gian:

  • Học bổng được áp dụng từ đây tới hết ngày 3/7/2009.
  • Đối tượng:
  • sinh viên đăng kí học chương trình English trọn gói hay English học thuật của WCA hoặc các khóa English để thi lấy bằng của UOW để đạt đủ trình độ Anh Văn để theo học các khóa học tại WCA và OUW.

Ngoài ra, học bổng còn kèm thêm mức miễn giảm học phí 50% cho các sinh viên phải học khóa Anh Văn từ 20 tuần trờ lên, giúpsinh viênđược giảm tới$ 180/tuần.

Thông tin về học bổng có thể được download tại đây, hoặc tham khảo trang web tiếng Việt của trường: http://www.uow.edu.au/prospective/international/languages/vietnam/index.html

Đóng