1

Học bổng Macquarie University 2012

Gửi Email bài này

Trường đại học Macquarie University hiện đang có 10 suất học bổng Macquarie University International Scholarships (MUIS) và (MUIS Merit) dành riêng cho sinh viên Việt Nam

Học bổng 100% học phí hoặc bán phần trị giá $5,000 tại đại học Macquarie

Thời hạn đăng ký:

Khóa Thời hạn đăng ký học Thời hạn đăng ký học bổng MUIS Kết quả
Khóa 1, 2012 01-10-2011 31-10-2011 12-2011
Khóa 2, 2012 01-04-2012 30-04-2012 06-2012
Khóa 1, 2013 01-10-2012 31-10-2012 12-2012
Khóa 2, 2013 01-04-2013 30-04-2013 06-2013

 

Điều kiện:

- Có full offer từ trường (đủ điều kiện vào thẳng khóa học chính)

_ Điểm trung bình 3/4 điểm

- Viết một bài luận 1 trang: Vì sao bạn xứng đáng nhận được học bổng này (áp dụng cho học bổng 100%)

- 2 thư giới thiệu của giáo viên của bạn tại trường hoặc giám đốc nơi bạn làm việc.

Ngoài ra, trung tâm anh ngữ của đại học Macquarie CME có các suất học bổng anh ngữ dành cho học sinh làm hồ sơ du học tại SET. Xem thông tin tại đây: học bổng 2011, học bổng 2012

Liên lạc Du Học SET để biết thêm chi tiết và đăng ký suất học bổng này

 

Đóng