1

Học bổng lên đến $8,000 tại đại học ACU

Gửi Email bài này

Trường đại học ACU - Australian Catholic University hiện đang có các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế:

1. Học bổng anh ngữ:

Học bổng trị giá 2 tuần anh văn cho mỗi 12 tuần anh văn

Điều kiện:

- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký ít nhất 12 tuần anh văn tại đại học ACU

- Hạn chót đăng ký là ngày 31/01/2012

 

2. Học bổng lên đến $8,000 khoa Business - khóa 2012:

Học bổng trị giá $1,000 cho mỗi học kỳ tại khoa Kinh doanh của trường trong năm 2012 (điều kiện: phải đạt điểm đậu hoặc hơn ở mỗi học kỳ). Nếu bạn hoàn thành xuất sắc tất cả các học kỳ, học bổng bạn có thể đạt được là:

 Chương trình đại học   Bằng đơn/ Single Degree   Bằng kép/ Double Degree 
Tổng giá trị học bổng bạn đạt được $6,000 $8,000
Chương trình sau đại học Bằng đơn/ Single Degree Bằng kép/ Double Degree
Thạc sỹ $3,000 $4,000
Thạc sỹ (Advance) $4,000 -

Điều kiện:

- Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa đại học và sau đại học (coursework programs) của khoa Kinh doanh tại một trong các chi nhánh của Đại học ACU tại Úc trong năm 2012

- Đăng ký học 3 môn/ học kỳ

- Học bổng sẽ cấp $1,000/ học kỳ và tiếp tục áp dụng cho học kỳ tiếp theo khi sinh viên hoàn tất học kỳ với điểm đậu hoặc hơn.


 

 


The Faculty of Business offers scholarships for international students in 2012.

The Executive Dean's Scholarship is valued up to AUD 8,000.  It is available to international students enrolling in the Faculty of Business in 2012.

Scholarship Details

 • The Scholarship will subsidise tuition fees by AUD 1,000 in the first semester of study
 • Upon successful completion of all enrolled units, tuition fees in the next semester will also be subsidised by AUD 1,000
 • The Scholarship will continue for all semesters in the program, providing successful completion of units is maintained

Scholarship Value

The maximum value of the Scholarship depends on the length of the program:

Undergraduate 
 • Bachelor Degree (up to AUD 6,000)
 • Double Bachelor Degree (up to AUD 8,000)
Postgraduate
 • Graduate Certificate (up to AUD 1,000)
 • Graduate Diploma (up to AUD 2,000)
 • Masters Degree (up to AUD 3,000)
 • Masters (Advanced) Degree (up to AUD 4,000)
 • Double Masters Degree (up to AUD 4,000)

Eligibility

To be eligible for the Scholarship you must:

 • Be an international student
 • Enrol full-time in an ACU Faculty of Business undergraduate degree or postgraduate coursework program
 • Commence studies in the eligible program in 2012

How to Apply

ACU will consider all eligible students for the Scholarship at the time of application for admission.  No further application is required.

Recipients will receive confirmation of the Scholarship in the Letter of Offer issued by ACU.

Conditions

 • The Scholarship is only offered to students who begin a Faculty of Business program in 2012
 • The Scholarship is not given for units where credit is granted
 • A student must enrol in a minimum of three units in a semester to be deemed as having full-time enrolment
 • The maximum value of the Scholarship over 12 months is AUD 2,000
 • The Scholarship does not apply to higher degree research, honours, certificates or diplomas
 

Đóng