1

Học bổng lên đến 50% – chương trình phổ thông trung học Taylor

Gửi Email bài này

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình phổ thông trung học tại Taylor College.

  • Học bổng trị giá 20% học phí cho tất cả học sinh đăng ký nhập học chương trình phổ thông trung học tại Taylor College
  • Học bổng trị giá lên đến 50% học phí, sẽ xét vào điểm học bạ của học sinh, học sinh cần đăng ký phỏng vấn với đại diện của trường để được xem xét cho suất học bổng này.

Số lượng học bổng không hạn chế. Liên hệ Du Học SET ngay hôm nay để có cơ hội cho các suất học bổng này!

Đóng