1

Học bổng lên đến $4,000 từ Murdoch Institute of Technology

Gửi Email bài này

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam hoàn tất chương trình tại MIT chuyển tiếp vào chương trình đại học Murdoch University:

Dành cho sinh viên đăng ký học bổng trước ngày 20/12/2010 và bắt đầu khóa học tại MIT trước tháng 3/2011

Trường Murdoch Institute of Technology nằm tại thành phố Perth, thủ phủ bang miền Tây nước Úc, tọa lạc trong khuôn viên của đại học Murdoch, một trong những học viện giáo dục hàng đầu tại Úc. Murdoch Institute of Technology tạo ra một môi trường giáo dục bậc trung học và dự bị đại học chất lượng cao, giúp các em học sinh tận dụng tối đa lợi thế của sự kết hợp giữa Murdoch Institute of Technology và Murdoch University.

{rokaccess special, manager, author, editor}

Thông tin nội bộ:

For further information
Email: michael.adams@kaplan.com
www.murdochinstitute.wa.edu.au

{/rokaccess}

Đóng