1

Học bổng lên đến $11,187 của đại học CQU

Gửi Email bài này

Trường đại học CQUniversity - Úc hiện đang có chương trình học bổng dành cho tất cả sinh viên mới muốn đăng ký học khóa đại học hoặc sau đại học tại CQU cơ sở tại thành phố Queensland, Melbourne, Sydney.

Học bổng trị giá 20% cho toàn bộ học phí của khóa học lên đến $10,512. Học bổng không áp dụng cho sinh viên học chương trình liên kết CQU với các trường khác (apply for full course , excluded articulating, or package with other institute)

Liên hệ Du Học SET để được tư vấn và làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí vào trường


CQUniversity offers a limited number of Vice-Chancellor's Scholarships to top new international students. Scholarships are available to all new students for study at the University's Rockhampton and Gold Coast International campuses and new undergraduate students at the Sydney International campus. Each scholarship provides exceptional students with a 20% reduction in tuition fees for the duration of their degree. VC Scholarship Students can choose degrees from any faculty for this scholarship and are assessed by a panel on a case-by-case basis.

 

Contact SET today to receive this great offer!

 

Đóng