1

Học bổng học Anh Văn 5 tuần miễn phí tại Wollongong College Australia (WCA)

Gửi Email bài này

Tất cả sinh viên đăng kí khóa Anh Văn cho gói English Language and WCA Academic hoặc để lấy chứng chỉ University of Wollongong (UOW) Degree (Dự bị Đại học, Cử nhân tại Đại học Wollongong) sẽ được tặng 5 tuần học miễn phí.

Học bổng này dành cho những sinh viên đang theo học khóa Anh Văn để đạt tiêu chuẩn vào học tại WCA và UOW.

Thông tin của WCA về học bổng có thể download tại:

http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@unia/documents/doc/uow048103.pdf

Website của trường UOW tại:

http://www.uow.edu.au

 

Đóng