Học bổng học Anh Văn 5 tuần miễn phí tại Wollongong College Australia (WCA)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/09/2008. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 11588

Tất cả sinh viên đăng kí khóa Anh Văn cho gói English Language and WCA Academic hoặc để lấy chứng chỉ University of Wollongong (UOW) Degree (Dự bị Đại học, Cử nhân tại Đại học Wollongong) sẽ được tặng 5 tuần học miễn phí.

Học bổng này dành cho những sinh viên đang theo học khóa Anh Văn để đạt tiêu chuẩn vào học tại WCA và UOW.

Thông tin của WCA về học bổng có thể download tại:

http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@unia/documents/doc/uow048103.pdf

Website của trường UOW tại:

http://www.uow.edu.au

     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.