1

Học bổng du học Mỹ cùng Navitas

Gửi Email bài này

Học bổng dựa vào thành tích học tập - Academic Merit Scholarships

  • 5 suất học bổng trị giá 50% học phí cho mỗi trường thuộc khối Navitas USA
  • Dành cho học kỳ: Mùa Thu (tháng 9) 2011  và Mùa Xuân (tháng 1) 2012
  • Dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký học khóa cao đẳng undergraduate UPP

Điều kiện:

  • Tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình 8.0 hoặc trên 80% 
  • Sinh viên có thể phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào trước khi vào học khóa chính
  • Ngoài các điều kiện nêu trên, sinh viên được trung tâm tư vấn, chẳng hạn như Du Học SET giới thiệu sẽ có lợi thế hơn.
  • Thư nhập học sẽ bao gồm thông tin nhận được học bổng 50%.
  • Hạn chót chấp nhận thư mời nhập học: khi sinh viên nhận được thư mời nhập học của trường, sinh viên có 10 ngày (working days) để chấp nhận. Sinh viên được yêu cầu đóng lệ phí xét duyệt hồ sơ là $250.
  • Học bổng sẽ có hiệu lực vào lần đóng tiền thứ 2 của sinh viên

Đóng