1

Học bổng Dự bị đại học và Pre-master – UK 2012

Gửi Email bài này

 

Học bổng trị giá 25% và 50% học phí
Áp dụng cho tất cả các chương trình học: Dự bị Đại học, Diploma, Pre-Master thuộc khối Study Group: University of Heriot Watt, University of Huddersfield, Keele University, University of Kingston, University
of Lincoln, Liverpool John Moores University, University of Surrey, University of Sussex, University of
Stirling, University of Wales. Hân hạnh giới thiệu trường Đại học đối tác mới: Royal Holloway (UK), Trinity College and University College Dublin (Ireland)


Các học sinh đến từ các trường PTTT trên cả nước đều có thể đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng.
Để được xem xét cho chương trình học bổng này học sinh cần hội tụ các điều kiện sau:

  • Yêu thích và có nguyện vọng học tập tại một trường cụ thể
  • Có kết quả học tập xuất sắc trong hai năm học vừa qua, với điểm trung binh trên 8,0 – không có môn chính nào dưới 8,0. Môn chính là các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và Ngoại ngữ.
  • Thể hiện sự trưởng thành, năng động, sáng tạo và khả năng lãnh đạo
  • Thể hiện sự am hiểu về trường và chương trình học.
  • Vượt qua cuộc phỏng vấn với đại diện của trường bằng tiếng Anh.

Ghi chú:

  • Học sinh đến từ tất cả các trường đều được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
  • Giá trị học bổng sẽ do nhà trường quyết định.

Đóng