1

Học bổng dự bị đại học du học Anh trị giá 50% học phí.

Gửi Email bài này

Các học sinh đến từ các trường PTTH hàng đầu có thể đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng trị giá lên đến 50% học phí.

Để được xem xét cho chương trình học bổng này học sinh cần hội tụ các điều kiện sau:

§ Yêu thích và có nguyện vọng học tập tại một trường cụ thể

§ Có kết quả học tập xuất sắc trong hai năm học vừa qua (điểm trung binh trên 8,0 – không có môn chính nào dưới 8,0).

§ Thể hiện sự trưởng thành, năng động, sáng tạo và khả năng lãnh đạo

§ Thể hiện sự am hiểu về trường và chương trình học.

§ Vượt qua cuộc phỏng vấn với đại diện của trường bằng tiếng Anh.

Ghi chú:

§ Học sinh đến từ tất cả các trường đều được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

§ Giá trị học bổng sẽ do nhà trường quyết định.

§ Điểm bình quân học tập được tính dựa vào các môn học văn hóa chính, không tính các môn giáo dục thể chất hoặc tương tự.

Cơ hội làm việc

2 năm tại Scotland & 1 năm tại England sau khi tốt nghiệp Đại học.

Đóng