1

Học bổng đại học và sau đại học 2012 tại Charles Sturt

Gửi Email bài này

Học bổng trị giá 20% học phí (của 8 môn học đầu tiên) dành cho sinh viên chương trình Đại học và Sau Đại học

90% sinh viên hài lòng khi học tập tại CSU

Điều kiện học bổng:

  • Thỏa điều kiện nhập học. Học sinh PTTH phải có điểm trung bình 7.5 trở lên
  • Vượt qua cuộc phỏng vấn với đại diện trường bằng tiếng Anh

 

Điều kiện nhập học Cử nhân:

  • IELTS tương đương 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5).
  • Tốt nghiệp PTTH, và có điểm tổng của 4 môn thi tốt nghiệp là 33 trở lên.

Điều kiện nhập học Thạc sĩ

  • Hoàn tất một chương trình Cử nhân tại Việt Nam hoặc nước khác.
  • IELTS tương đương 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5).

Đóng