1

Học bổng đại học UTS 2012

Gửi Email bài này

Postgraudate in Coursework:

 • Học bổng trị giá $2,000
 • Đối tượng: sinh viên mới
 • Điều kiện: sinh viên đăng ký nhập học khóa postgraduate coursework program trong khoảng học kỳ II 2011 và học kỳ II 2012. Xét học bổng dựa trên kết quả bằng đại học được UTS công nhận. Học bổng sẽ được tự động xét ngay khi bạn nộp hồ sơ xin học tại trường.

 

MBA Scholarship for Outstanding International Students (Commencing)

 • Học bổng hỗ trợ học phí
 • Đối tượng: sinh viên mới
 • Điều kiện: Khoa Kinh Doanh trường đại học UTS dành 6 suất học bổng mỗi năm học (3 suất cho 1 học kỳ) cho sinh viên mới, đăng ký khóa MBA by coursework

- Xét học bổng dựa trên kết quả bằng đại học (đạt 75% điểm) được UTS công nhận.

- Viết bài luận (1 trang) về lý do vì sao bạn xứng đáng được nhận học bổng này.

- Học bổng dành cho người đăng ký có thành tích cao nhất.

- Học bổng không dành cho sinh viên đã nhận được học bổng trước đó từ khoa Kinh Doanh đại học UTS.

- Tham khảo phần hướng dẫn 'Application form for Current Students' tại trang MBA Scholarships page.

 • Hạn đăng ký: 31/10/2011 - 31/01/2012

 

 

 

MBA Scholarship for Outstanding International Students (Current)

 

 

 • Học bổng hỗ trợ học phí
 • Đối tượng: sinh viên quốc tế đang học khóa MBA by coursework tại UTS (hoàn thành ít nhất 1 học kỳ của chương trình học)
 • Điều kiện: Khoa Kinh Doanh trường đại học UTS dành 6 suất học bổng mỗi năm học (3 suất cho 1 học kỳ). Xét học bổng dựa trên kết quả bằng đại học được UTS công nhận. Học bổng dành cho người đăng ký có thành tích học tập cao nhất. Học bổng không dành cho sinh viên đã nhận được học bổng trước đó từ khoa Kinh Doanh đại học UTS.

 

- Tham khảo phần hướng dẫn 'Application form for Current Students' tại trang MBA Scholarships page.

 • Hạn đăng ký: 31/10/2011 - 31/01/2012

Liên lạc Du Học SET để được miễn lệ phí xin trường $100 và tư vấn, làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí

 

Đóng