1

Học bổng đại học Swinburne 2012 – chỉ có tại SET

Gửi Email bài này

Học bổng Pathway George Swinburne

Học bổng trị giá 10% học phí của toàn gói khóa học. Sinh viên phải nhận được gói thư mời bao gồm:

  • Khoá tiếng Anh ELICOS ít nhất 10 tuần hoặc dài hơn + chương trình Dự bị Đại học, Văn bằng Unilink Diploma, Cao đẳng TAFE hoặc chương trình Đại học, sau Đại học

Điều kiện: nhập học khóa tiếng Anh trước tháng 7 năm 2012.

  • Chương trình Dự bị Đại học, Văn bằng Unilink Diploma kết hợp chương trình Đại học.

Điều kiện: nhập học khóa đầu tiên vào tháng 2 năm 2012 hoặc tháng 6 năm 2012

  • Cao đẳng TAFE kết hợp với Chương trình Đại học

Điều kiện: nhập học khóa TAFE vào tháng 2 năm 2012

Lưu ý: học bổng 10% dành cho khóa đại học chỉ áp dụng cho học phí năm đầu tiên


Học bổng Sau Đại học George Swinburne

Học bổng trị giá 10% học phí dựa trên học phí hàng năm trong suốt chương trình Sau đại học (Coursework)

  • Điều kiện: nhập học vào tháng 2 năm 2012


Lưu ý:

Sinh viên đã chấp nhận thư nhập học thì không được xem xét cho chương trình học bổng này

Sinh viên không phải là ứng viên của bất cứ nguồn học bổng khác hoặc nhận được các chính sách miễn giảm học phí khác

Đóng