1

Học bổng Đại học Curtin Singapore, giá trị S$4,140 cho bậc đại học và S$5,000 cho bậc sau đại học.

Gửi Email bài này

 

Đại học curtin Singapore thông báo có các suất học bổng dành cho tháng 7/2012.

Yêu cầu:

1. Với các khóa học bậc đại học (Undergraduate course)

Học bổng: S$4,140 cho 2 môn học

Tiêu chuẩn:

-          Đạt 80% điểm các môn học chính của khối phổ thông trung học

-          IELTS 6.0

-          Viết bài Essay 500 từ

2. Với các khóa học sau đại học (Postgraduate course)

Học bổng: S$5,000 cho 2 môn học

Tiêu chuẩn:

-          Đạt điểm cao các môn ở bậc đại học

-          IELTS 6.5

-          Viết bài Essay 800 từ

 

Hạn chót nhận hồ sơ: 15/06/2012. Liên lạc ngay SET Education để nộp hồ sơ xin học bổng và biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Học bổng sẽ trao vào học kỳ thứ 2 của khóa học.

Đóng