1

Học bổng Đại học của trường University of Melbourne (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50-100% học phí

- Số lượng: 20 SVQT

- Khóa học: T2/2010

- Đối tượng xét tuyển: Điều kiện tuyển sinh tùy thuộc vào ngành học. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Đóng