1

Học bổng Đại học của trường University of Ballarat (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: 1 SVQT

- Giá trị học bổng: AU$5000

- Số lượng: 1 SVQT

- Khóa học:T2/2010. Nộp hồ sơ từ 03/08 – 23/10/09

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 5.5)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng