1

Học bổng Đại học của trường University of Adelaide (SA)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn học phí Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học (trừ Y khoa, Nha khoa)

- Giá trị học bổng: 100% học phí

- Số lượng: 9 SVQT, 4 SVVN

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 1/9/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.2), IELTS 6.0 (W&S tối thiểu 6.0, R&L tối thiểu 5.5). Không dành cho đối tượng đang là sinh viên

Đóng