1

Học bổng Đại học của trường The University of Queensland (QLD)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Bachelor of Economics

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 09/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Đóng