1

Học bổng Đại học của trường The University of New Castle (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân các ngành học Engineering, Computer Sciences, Architecture, Construction Management

- Giá trị học bổng: 25% học phí + AU$1000

- Số lượng: 18 SVQT

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 30/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng