1

Học bổng Đại học của trường RMIT University (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân các ngành: Computer Science & IT

- Giá trị học bổng: AU$ 3000/ năm

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.0). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

Đóng