1

Học bổng Đại học của trường La Trobe University (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân ngành học Civil Engineering

- Giá trị học bổng: AU$ 20000/ 4 năm

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 10/01/2010

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập khá giỏi. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng