1

Học bổng Đại học của trường James Cook University (QLD)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: Học phí 2 môn

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009-2010. Nộp hồ sơ trước 31/12/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

Đóng