1

Học bổng Đại học của trường Charles Sturt University (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 20% học phí cho 1 năm đầu tiên

- Số lượng: 20 SVVN

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6)

Đóng