1

Học bổng Đại học của trường Central Queensland University (QLD)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 20% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh khá, giỏi. IELTS > 6.0 (không có môn nào < 5.0)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng