1

Học bổng đặc biệt từ nay đến 31/12/2011 từ học viện Baxter Institute

Gửi Email bài này

- Tiếng Anh: $199 / tuần, tặng 1 tuần miễn phí cho mỗi 5 tuần nhập học.

- Công Nghệ Nha Khoa: Tặng $2000, học phí ưu đãi $27,999

- Sửa chữa Ô tô: Chứng chỉ IV + Cao đẳng Kinh doanh, học phí ưu đãi $7,000 ( bao gồm phí tài liệu)

- Kinh doanh: Chứng chỉ IV + Cao đẳng Kinh doanh (cấp tốc) , học phí ưu đãi $5,999 ( bao gồm phí tài liệu)

Hạn chót đăng ký từ nay đến 31/12/2011.

Liên lạc Du Học SET để được hướng dẫn đăng ký và làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí.

Đóng