1

Học bổng Curtin International College (CIC)

Gửi Email bài này

a) Học bổng ngôn ngữ cho sinh viên Việt Nam: đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam học các khóa tiếng Anh trước khi vào Đại học Curtin hay Cao đẳng Curtin (CIC). Học bổng có giá trị 25% tổng chi phí khóa học tiếng Anh (tối đa là 40 tuần) và được trao cho sinh viên CIC chuẩn bị bước vào học kỳ 2 của trường.

b) Học bổng dành cho sinh viên trường CIC: Có nhiều học bổng dành cho các ngành đào tạo tại CIC bao gồm cấp độ Certificate IV / Dự bị đại học (UPP), Cao đẳng các ngành phân loại 1, Cao đẳng các ngành phân loại 2. Học bổng sẽ được trao cho sinh viên có thành tích ưu tú nhất mỗi học kỳ; học bổng có giá trị tương đương toàn bộ học phí của học kỳ tiếp theo tại CIC và có thể trao nhiều lần.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng