1

Học bổng của trường University Of Wollongong (NSW)

Gửi Email bài này

Học bổng các khóa tiếng Anh

Sinh viên đã được nhận vào học khóa tiếng Anh, trước khi vào học các khóa học chính ở WCA (các khóa Cao đẳng hoặc Dự bị Đại học) hoặc trước khi vào học các khóa học chính ở UOW, sẽ được nhận học bổng năm tuần học tiếng Anh miễn phí.

Học bổng Anh văn

Nhận học bổng 50% học phí nếu bạn đăng ký học 20 tuần hoặc hơn các khóa học Anh văn tại WCA.

Các sinh viên được nhận vào học các khóa học Anh văn 20 tuần hoặc lâu hơn sẽ được xét giảm học phí, ở mức $180/tuần.

Các học bổng:

  • Học 20 tuần, chỉ trả học phí 10 tuần
  • Học 30 tuần, chỉ trả học phí 15 tuần
  • Học 40 tuần, chỉ trả học phí  20 tuần

Áp dụng cho khóa học bắt đầu trước ngày 01 tháng 8 năm 2009

  • Điều kiện xét duyệt học bổng dựa trên quốc tịch của sinh viên và nơi cư trú của sinh viên tại thời điểm nộp đơn.
  • Học bổng chỉ có hiệu lực trong học kỳ được cấp.

Chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam đang ở Việt Nam. Không có giá trị kết hợp với bất kỳ chương trình học bổng Anh văn nào khác.

Học bổng các khóa Dự bị Đại học và Cao Đẳng

Sinh viên đang ở tại Việt Nam trong quá trình đăng ký nhập học được xét cấp các học bổng có giá trị tối đa AUD$4097 đối với các khóa Dự bị Đại học, và các học bổng có giá trị tối đa A$4375 đối với các khóa Cao đẳng.

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng