1

Học bổng của đại học Wollongong cho sinh viên Việt Nam

Gửi Email bài này

Trường đại học Wollongong (UOW) cung cấp một suất học bổng toàn phần về học phí một năm học cho sinh viên Việt Nam học Cử nhân hoặc Cao học tham dự lớp học cho học kỳ 2 năm 2010. Học bổng sẽ được cấp dựa trên bảng điểm kết quả học tập của sinh viên.

Tiêu chuẩn của người nộp đơn

Người nộp đơn phải:

 • Hội đủ tiêu chuẩn để được nhập học cho khóa học được chọn của họ tại UOW;
 • Nộp hồ sơ đăng ký học lần đầu tại UOW sau ngày 15 tháng 7 năm 2009;
 • Bắt đầu khóa đầu tiên tại trường vào kỳ mùa xuân năm 2010 (Tại trường Wollongong) hoặc nhập học đợt C hoặc D năm 2010 (Tại trường Sydney Business School);
 • Đăng ký nhập học là sinh viên quốc tế; và,
 • Là công dân Việt Nam và đang ở tại Việt Nam tại thời điểm nộp.

Trình tự nộp đơn

Người nộp đơn phải:

 • Nộp đơn xin học bổng trước ngày 31 tháng 3 năm 2010;
 • Điền và nộp Đơn Xin Học Bổng cùng với đơn đăng ký khóa học và tất cả hồ sơ theo yêu cầu để xin thư mời nhập học của trường (xem: How To Apply).

Ứng viên có thể nộp đơn trực tiếp hoặc thông qua trung tâm du học hoặc đại diện của trường đại học Wollongong.

Tất cả các hồ sơ xin học bổng sẽ được đánh giá bởi hội đồng xét học bổng và các ứng viên sẽ được thông báo kết quả qua email trước ngày 30 tháng 4 năm 2010.

 Điều kiện khác

Học bổng phải được thực theo khóa học đã chọn, và không được chuyển cho sinh viên khác, hay trì hoãn việc học; và cũng không được hoàn tiền hay miển giảm cho bất kỳ khoản chi trả nào.

Học bổng chỉ bao gồm một năm học phí. Nó không bao gồm học phí cho các kỳ học sau một năm, nó cũng không bao gồm chi phí ăn ở, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế, lệ phí làm visa, chi phí cho sách vở hay các khoản phí khác liên quan cho việc học tập tại trường đại học Wollongong. 

Việc quyết định tương đương về so sánh và điểm trung bình GPA của kết quả học tập trước đây của các ứng viên là chỉ duy nhất của đại học Wollongong, và không thể kháng cáo.

Muốn biết thêm chi tiết về học bổng, liên hệ UniAdvice theo email Uniadvice@uow.edu.au hoặc điện thoại    +61 2 4221 3218        .

 

Học bổng các khóa tiếng Anh

Hơn 40% học phí được giảm khi bạn đăng ký học Tiếng anh 15 tuần hoặc hơn tại Wollongong College Australia (WCA).  Mức học phí đặc biệt AUD$220  một tuần ( thông thường $385 một tuần) là dành cho sinh viên đăng ký học khóa Tiếng anh cùng với khóa học tại WCA (chương trình cơ bản và dự bị đại học) hoặc tại UOW. Bắt đầu học vào 31/7/2010.

 

Học bổng các khóa Dự bị Đại học và Cao Đẳng

Mức giảm học phí đặc biệt khi bạn đăng ký học Chương trình cơ bản hoặc Dự bị đại học tại WCA. Tiết kiệm đến AUD$4,200 cho khóa học Cơ bản và AUD$3,660 cho khóa học dự bị đại học. Hơn nữa, bạn có thể rút ngắn thời gian và tiết kiệm tiền bởi chương trình Dự bị đại học được liên thông trực tiếp lên năm thứ hai của chương trình Cử nhân tại đại học Wollongong. Bắt đầu học vào 31/7/2010.

 

Học bổng cho các khóa học chính tại WCA

Dành cho tất cả các đơn xin học nộp trong giai đoạn từ 01.10.2009 đến 31.07.2010 vào các khóa học của WCA khai giảng từ 01.01.2010 đến hết tháng 07.2010

Chương trình Dự bị đại học

 

Chương trình học

Chương trình dự bị đại học – 3 học phần

Chương trình dự bị đại học – 2 học phần

Học phí chính thức

$21,000

$14,000

Học phí sau khi tặng học bổng

$16,800

$11,200

Trị giá học bổng đã tặng

$4,200

$2,800

Chứng chỉ Cao Đẳng (Cao Đẳng Kinh doanh, Cao Đẳng Công nghệ thông tin) 

 

Program 

Chứng chỉ Cao Đẳng – 3 học phần 

Chứng chỉ Cao Đẳng – 2 học phần 

Học phí chính thức

$18,300

$16,500

Học phí sau khi tặng học bổng

$14,650

$13,200

Trị giá học bổng đã tặng

$3,660

$3,300

 

Học bổng nghiên cứu sau đại học

Trường đại học Wollongong có rất nhiều học bổng dành cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế đang học cao học theo chương trình nghiên cứu của một số nhóm nghành chính.

Tìm hiểu thông tin về học bổng nghiên cứu sau đại học (HDR) tại UOW.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế - Học bổng HDR

Đại học Wollongong có chính sách trao tặng nhiều loại học bổng dành cho sinh quốc tế đang nghiên cứu Sau Đại Học tại trường. Hình thức học bổng này là những phụ cấp, hỗ trợ nghiên cứu sinh với chi phí hằng ngày trong thời gian họ học tập, nghiên cứu. Có thể kể đến: thu nhập hàng năm, phụ cấp sinh hoạt phí, và học phí.

Đối tượng sinh viên quốc tế là ai?

Trong hệ thống giáo dục Úc, đinh nghĩa “sinh viên quốc tế” là:

 • Không mang quốc tịch Úc, và
 • Đang họặc sắp nhập học chương trình đại học và sau đại học

Sinh viên quốc tế không phải là:

 • Người được phép định cư tại Úc hay lưu trú tại Úc vô hạn định
 • Công dân New Zealand
 • Đại diện lãnh sự hay ngoại giao của New Zealand, thành viên hay thân nhân, vợ chồng của nhân viên đại diện này.

Để biết them chi tiết, xin truy cập trang web của DEEWR

Đóng