1

Học bổng của đại học Swinburne – chỉ có tại Du Học SET

Gửi Email bài này

Là đại diện tuyển sinh tiêu biểu của đại học Swinburne tại Việt Nam, Du Học SET tự hào giới thiệu 2 chương trình học bổng lớn vô cùng hấp dẫn với số lượng không hạn chế mà đại học Swinburne dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam làm hồ sơ du học tại Du Học SET.

Học bổng chỉ có tại Du Học SET:


1. George Swinburne Pathway Scholarships Semester 2 and 3, 2011

Học bổng 10% học phí (trị giá lên đến $5,400/ suất) cho tất cả các khóa học trong gói bao gồm:

 • Anh văn học thuật ELICOS (thời gian học: 10 tuần hoặc hơn)
 • Chương trình cao đẳng học thuật (học bổng cho cả chương trình Foundation Studies và UniLink programs)
 • Và năm đầu của chương trình đại học hoặc sau đại học (coursework).

Học bổng không dành cho khóa TAFE và không dành cho sinh viên chỉ đăng ký học chương trình đại học.

Thời hạn đăng ký học bổng: từ ngày 01/04/2011 đến 10/10/2011

Lưu ý: Đối với học sinh bắt đầu khóa TAFE trong học kỳ 2 (semester 2) và sẽ theo học khóa đại học trong năm 2012 có đủ điều kiện để đăng ký cho suất học bổng 10% học phí năm đầu tiên của chương trình đại học.

Điều kiện:

 • Nếu gói khóa học bao gồm anh văn học thuật ELICOS thì sinh viên phải bắt đầu khóa anh văn vào 1 trogn các ngày nhập học sau: 28/04 , 02/06 , 21/07 , 25/08 , 06/10

 • Nếu gói khóa học không bao gồm anh văn học thuật ELICOS thì sinh viên phải bắt đầu khóa cao đẳng vào học kỳ II hoặc III của năm 2011
 • Nếu gói khóa học không bao gồm anh văn học thuật ELICOS thì sinh viên phải bắt đầu khóa đại học vào học kỳ II của năm 2011

 • Không dành cho sinh viên đang ở Úc.
 • Không áp dụng cho sinh viên đã được hưởng những phần học bổng khác (chẳng hạn như sinh viên học tập tại trụ sở Lilydale sẽ được giảm 10% chương trình anh ngữ học thuật + 10% học phí cho mỗi năm học tại trụ sở Lilydale).

2. George Swinburne Postgraduate Scholarship, Semester 2 2011

Học bổng hỗ trợ sinh viên 10% học phí cho toàn bộ gói khóa học thuộc chương trình cao học postgraduate coursework programs bao gồm: anh văn học thuật ELICOS, Graduate Certificate, Graduate Diploma và Master.

Thời hạn đăng ký học bổng: từ tháng 04/2011 đến 08/08/2011

Điều kiện:

 • Có đủ điều kiện theo học chương trình cao học Postgraduate coursework programs tại đại học Swinburne
 • Nếu gói khóa học bao gồm anh văn học thuật ELICOS thì sinh viên phải bắt đầu khóa anh văn vào 1 trogn các ngày nhập học sau: 28/04 , 02/06 , 21/07 , 25/08 , 06/10
 • Nếu gói khóa học không bao gồm anh văn học thuật ELICOS thì sinh viên phải bắt đầu khóa cao đẳng vào học kỳ II của năm 2011
 • Không dành cho sinh viên đang ở Úc
 • Không áp dụng cho sinh viên đã được hưởng những phần học bổng khác.

Liên hệ Du Học SET để được hướng dẫn và làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí!

Đóng