1

Học bổng chương trình Dự bị Đại học của trường RMIT University (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Dự bị Đại học

- Giá trị học bổng: AU$6000

- Số lượng: 12 SVQT

- Khóa học: T9/2009 (10/07/09). T11/2009 (25/09/09)

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh lớp 11, 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT (ĐTB >= 8.0). IELTS 5.5 (không có môn nào < 5.0)

Đóng