1

Học bổng bậc đại học và cao học tại La Trobe 2012

Gửi Email bài này

Academic Excellence Scholarships (AES)

Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao đăng ký chương trình cao học hay đại học nào của La Trobe. Học bổng dành cho học sinh mới, trao 1 lần và giá trị tối đa là học phí của 2 học kỳ (12 tháng).

Học bổng không dành cho khóa Higher Degree Research, Exchange, Study Abroad, ELICOS và Foundation Studies và Diploma.

Học bổng dựa trên thành tích học tập của bằng cấp trước đó của sinh viên: ít nhất đạt 75% để có thể cạnh tranh giành học bổng này

Học sinh cần hoàn tất form xin học bổng cùng với form xin trường, và phải nhận được thư mời nhập học của trường trước ngày:

Semester 2, 2012:
  • Friday 18 May 2012: dành cho sinh viên đăng ký ngoài nước Úc
  • Friday 29 June 2012: dành cho sinh viên đăng ký trong nước Úc

Thông tin khác:

Để được tiếp tục nhận học bổng vào học kỳ 2 (nếu có), sinh viên phải đảm bảo tiến độ học của mình, điểm C là yêu cầu cần có, việc học của sinh viên sẽ được theo dõi.

Scholarships for South East Asia (AU$3,000)

Đại học

Học bổng $3,000. Sinh viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa đại học và gửi bài viết giới thiệu về bản thân (không quá 500 từ)


Cao học

Học bổng $3,000 cho sinh viên xuất sắc đăng ký khóa cao học tại trường. Học bổng được trao ngay.

Yêu cầu
  • ĐTB 7.0 trở lên cho sinh viên đại học thuộc nhóm 1 (Section One University)
  • ĐTB 7.5 trở lên cho sinh viên đại học thuộc nhóm 2 (Section Two University)

Liên lạc Du Học SET để đăng ký học bổng và tiến hành thủ tục du học hoàn toàn miễn phí

Đóng