1

Học bổng Cao đẳng & Cao đẳng dạy nghề của trường Wollongong College Australia (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cao đẳng tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: AU$4375 – 3 session (Học phí: 17500) AU$3816 – 2 session (Học phí: 15900)

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009. Nộp đơn trước 31/7/09

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh hoàn tất THPT. Điểm TB > 6.0 (Khóa bình thường)
Điểm TB > 7.0 (Khóa cấp tốc)

Đóng