1

Học bổng Cao đẳng & Cao đẳng dạy nghề của trường UPC College (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cao đẳng các ngành Network Security, Accountancy và Child Care

- Giá trị học bổng: 50% học phí ~ AU$5000

- Số lượng: 10 SVVN

- Giá trị học bổng: 100% học phí ~ AU$10000

- Số lượng: 3 SVVN

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh hoàn tất THPT. Điểm TB > 7.0. IELTS > 5.0

Đóng