1

Học bổng Cao đẳng & Cao đẳng dạy nghề của trường IBT Group(Sydney,Melbourne,Adelaide,Perth,Brisbane)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cao đẳng tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50% – 100% học phí

- Số lượng: 3 SVVN/ kỳ nhập học (T3, 6, 10)

- Khóa học: T10/2009. Nộp hồ sơ trước 15/08/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh hoàn tất THPT. Điểm TB>8.0. IETLS >=5.5 (không có môn nào < 5.0)

Đóng