1

Học bổng Anh ngữ của trường Wollongong College Australia (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn hoặc Giảm học phí chương trình tiếng Anh

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: Trước 31/07/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh nhập học WCA & đăng ký từ 20 tuần trở lên

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng