1

Học bổng Anh ngữ của trường University of Wollongong (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn học phí chương trình tiếng Anh

- Giá trị học bổng: 100% học phí - Thạc sỹ: 5 tuần - Tiến sỹ: 10 tuần

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên của các học bổng do chính phủ Việt Nam tài trợ

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng