1

Học bổng Anh ngữ của trường Swinburne University of Technology (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình tiếng Anh

- Giá trị học bổng: 10% học phí

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: T5-T12/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh nhập học Swinburne University of Technology

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng