1

Học bổng Anh ngữ của trường La Trobe University (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình tiếng Anh

- Giá trị học bổng: Học phí 5-10 tuần

- Số lượng: 10

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh nhập học Đại học La Trobe sớm nhất

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Đóng