1

Học bổng Anh ngữ của trường CELUSA–Center for English Language in the University of South Australia

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn học phí chương trình tiếng Anh

- Giá trị học bổng: 100% học phí 5 tuần

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh nhập học SAIBT & đăng ký từ 15 tuần trở lên

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại (84-8) 3 848 4433

Đóng