1

Học bổng anh chị em tại Monash University

Gửi Email bài này

Học bổng dành cho sinh viên có anh/chị/em ruột cùng học tại Đại học Monash

Trị giá: 10% học phí dành cho 1 sinh viên

Đối tượng:

Dành cho sinh viên có anh/chị/em ruột cùng đăng ký học cùng một học kỳ

Sinh viên đã đóng tiền và phải đăng ký học khóa Diploma hoặc Chương trình đại học (1 trong 2 sinh viên phải học khóa đại học)

Sinh viên không được nhận các phần ưu đãi khác nếu đã nhận ưu đãi dành cho anh chị em này.

Để đăng ký:

Điền form đăng ký

Giấy chứng nhận về mối quan hệ (Giấy khai sinh của 2 sinh viên)

Gửi đơn về Health and Wellbeing Hub trước ngày xét của mỗi học kỳ

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại: www.monash.edu/fees/discountsrefunds/family-discount.html

Đóng