1

Học bổng AMI Education

Gửi Email bài này

AMI Education hỗ trợ học bổng $1,000 cho các sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ 2 năm tại trường cho kỳ nhập học Tháng 3 và Tháng 7. Học bổng sẽ được tính trừ vào $500 cho học kỳ 2 và 3.

Học bổng $1,500 cũng dành cho chương trình Cao đẳng Nấu ăn thương mại cho kỳ nhập học Tháng 1 và Tháng 4

Đóng