1

Học Bổng ADELAIDE UNIVERSITY

Gửi Email bài này

Dưới đây là 2 học sinh của Bradford College đạt thành tích cao năm 2010 được nhận thẳng vào trường đại học Adelaide

Sophia Ying Yii MAH – nhận được học bổng AOASI trị giá $75,000 cho 3 năm đại học chuyên ngành Y sinh học
Alex Wern Juin HONG – được nhận thẳng vào đại học Adelaide chuyên ngành nha, ngành học chỉ nhận 20 sinh viên quốc tế trong tổng số 700 đơn xin học vào trường

 

Liên hệ ngay với SET Education để biết thêm chi tiết về cơ hội học bổng này.

Văn phòng SET Education

115 Đặng Dung, p. Tân Định, Q. 1, tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 118 119

Website: www.set-edu.com

Đóng