1

Học bổng 50% du học Mỹ

Gửi Email bài này

Học bổng 50% khóa học tại Navitas at The University of New Hampshire, một trong các trường thuộc hệ thống Navitas Mỹ

Điều kiện:

  • Học lực giỏi
  • Đăng ký trước ngày 20/12/2011 cho khóa học tháng 1/2012

Liên lạc Du Học SET để đăng ký học bổng

Đóng