Học Bổng 2013 – Cập nhật tháng 9/2013

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 27/09/2013. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 3110

Lưu ý ngày hết hạn


TRƯỜNG

HỌC BỔNG ANH NGỮ

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

SYDNEY COLLEGE OF ENGLISH

Dành riêng cho du học sinh Việt Nam

26% (EAP COURSE)

34% (GENERAL, IELTS COURSE)

2013

UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

Học bổng dành cho sinh viên diện học bổng chính phủ

10 weeks English

2013

HOLMES

22% Khóa High school Preparation

23% GE/EAP/IELTS Prep

22%

23%

2013

Navitas (SAIBT, Enesbury)

Scholarship of 4 weeks ELICOS for every 20 weeks

4 weeks

2013

GELI – QIBT

scholarship 20% for English course (288 AUD/week)

20%

2013

NIC

295 AUD/week for English program

$295/week

2013

Curtin Sydney

5 weeks English

5 weeks

2013

La Trobe

5 weeks English

$410/week

2013

UniSA

10 weeks English

$350/week

2013

PIBT

10 weeks English

10 weeks

2013

Curtin College

25% of ELICOS

25%

2013

ACU

2 weeks scholarship for every 12 weeks ELICOS (At Melbourne, Sydney, Brisbane Campus)

$284/week

30/11/2014

                                  GELI

20% of ELICOS

20%

17/11/2014

 

TRƯỜNG

HỌC BỔNG CAO ĐẲNG

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

AICL

Hoc phí ưu đãi

$1,600

2013

INSEARCH

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

5% – 10%

2013

FLINDER

Foundation/Diploma of Business

25% – 50%

2014

HOLMES

Học phí ưu đãi cho du học sinh

Việt Nam

$1,500/ học kỳ

2013

Navitas (SAIBT, Enesbury)

Merit Scholarship

20% – 30%

2013

Curtin Sydney

10% Diploma bursary

10%

2013

PHEONIX

02 Diploma of Business Scholarship – A$2000/each

$2000/each

2013

Canning college

April Foundation 2013  – 1 x A$5,000

August Foundation 2013/14 –  2 x A $5,000

A$5,000

2013, 2014

THINK GROUP

(CATC + Billy Blue)

Package: Cao đẳng thiết kế đồ họa + Cử nhân thiết kế truyền thông

A$4,180

14/10/2013

TAYLOR COLLEGE

Khóa PTTH

Foundation study

25% – 50%

2014

STUDY GROUP

Khóa dự bị đại học tại Đại học Sydney

A$1,500

30/04/2014

 

 

 

TRƯỜNG

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC – CAO HỌC

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

QUT

TRIPLE CROWN

25%

2014

ACU

Faculty of Business Executive Dean’s Scholarship

International Student Scholarship

$8,000

 

50%

2013

 

30/09/2013

MONASH

SIBLING SCHOLARSHIP

10%

NA

CURTIN

Scholarship for Vietnamese Student (Both Undergraduate and Postgraduate)

25%

18/07/2014

UWS

Ipad

Ipad

2013

DEAKIN

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

$5,000/year

2013

HOLMES

 

Bachelor of business, Professional Accounting

 MBA, Master of Professional Accounting

$1,500/học kỳ

 

$1,400/học kỳ

2013

UniSA

Information Technology, Engineering and Environment

$1,500 – $3,000

2013

LA TROBE – MELBOURNE

Academic Excellence

Postgraduate Research

South East Asia

$10,000 – $20,000

$22,960 – $27,800

$3,000

2013

MACQUARIE

MUIS

$5,000 – 100%

12/2013

FLINDER

MBA, MBA (Advance) and Master of Accounting

15%

2013

CURTIN SYDNEY

Postgraduate scholarship

25%

2013

SBTA

Waived Enrolment Fee

$200

30/09/2013

CHARLES STURT

Discount 8 môn học đầu tiên

20%

2014

UNE

Master of TESOL

Master of Nursing

$3000

$5000

Feb/2014

Nov/2013

Vui lòng liên hệ Du Học SET để biết thêm chi tiết

 

TRƯỜNG

HỌC BỔNG ANH NGỮ

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

SYDNEY COLLEGE OF ENGLISH

Dành riêng cho du học sinh Việt Nam

26% (EAP COURSE)

34% (GENERAL, IELTS COURSE)

2013

UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

Học bổng dành cho sinh viên diện học bổng chính phủ

10 weeks English

2013

HOLMES

22% Khóa High school Preparation

23% GE/EAP/IELTS Prep

22%

23%

2013

Navitas (SAIBT, Enesbury)

Scholarship of 4 weeks ELICOS for every 20 weeks

4 weeks

2013

GELI – QIBT

scholarship 20% for English course (288 AUD/week)

20%

2013

NIC

295 AUD/week for English program

$295/week

2013

Curtin Sydney

5 weeks English

5 weeks

2013

La Trobe

5 weeks English

$410/week

2013

UniSA

10 weeks English

$350/week

2013

PIBT

10 weeks English

10 weeks

2013

Curtin College

25% of ELICOS

25%

2013

ACU

2 weeks scholarship for every 12 weeks ELICOS (At Melbourne, Sydney, Brisbane Campus)

$284/week

30/11/2014